fbpx

Naša vizija

Početna » Naša vizija

Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „Dr. Alabajči“ Tuzla (u daljem tekstu: Ustanova) je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija.

Djelatnosti Ustanove se sprovode u službi pedijatrije, službi otorinolaringologije, službi porodične medicine, službi biohemijsko-laboratorijske dijagnostike, služba za manje hirurške zahvate te druge službe u okviru registrovane djelatnosti.

Vizija naše Ustanove je da:

  • budemo lideri privatnog zdravstva ali i javno-privatnog partnerstva u zdravstvu Bosne i Hercegovine, 
  • podignemo nivo zdravstvene usluge i zdravstvenog sistema grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, 
  • težimo stalnom poboljšanju zadovoljstva pacijenata u skladu sa njihovim očekivanjima kroz jačanje prava korisnika naših usluga, profesionalnih i etičkih standarda, 
  • stvorimo uslove pružanja zdravstvene usluge u domenu izvrsnosti, kontinuiranim razvojem sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti i sistema upravljanja rizikom,
  • razvijamo i podržavamo inicijativu razvoja novih odnosa u zdravstvu, zdrave odnose javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i da aktivno utičemo na kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, 
  • kontinuirano poboljšavamo naše usluga zasnovane na primjeni savremenih medicinskih postupaka i tehnologija i praćenje dotignuća  u razvoju medicinske nauke uz korištenje savremenih i troškovno efektivnih procesa liječenja uz stalno obrazovanje i profesionalni razvoj našeg osoblja,
  • razvijamo i prihvatamo promjene koje doprinose efektivnosti i efikasnosti upotrebe raspoloživih resursa, profesionalne odgovornosti i odgovornosti menadžemnta u pružanju dravstvenih usluga i poslovanja te
  • da stvorimo instituciju bolju od njenih pojedinaca i da budemo sinonim za ustanovu, koja posluje u duhu s vremenom, koje dolazi.

Poliklinika

Stomatologija

Messenger

Share This