fbpx

Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja je definirana objektom svog interesa- djetetom, od rođenja do kraja adolescencije. To je, prema tomu, medicina razvojne dobi. U vezi s granicama pedijatrije posljednjih se godina vrjemenski raspon ljudskog života u kojem djeluje pedijatrija proširio, unatrag u prenatalnu dob do samog začeća i unaprijed do vremena poslije dosezanja zrelosti.

Poliklinika

Stomatologija

Messenger

Share This