fbpx

Prim. doc. dr. sc. Samira Herenda: Usluge porodične medicine u Poliklinici Alabajči

Prema definiciji Svjetske organizacije porodičnih ljekara (WONCA) iz 2002. godine – Porodična medicina je zasebna grana medicine koju prije svega karakteriše jedan poseban i dugoročan odnos tima porodične medicine tj. ljekara i medicinskog tehničara i samog pacijenta. Za razliku od drugih grana medicine koje su najčešće usmjerene na jedan organ ili organski sistem, ili na neku dijagnostičku pretragu, porodična medicina pristupa pacijentu prije svega kao osobi ali uzima u obzir i njegovu porodicu i zajednicu u kojoj taj pacijent živi.

U porodičnoj medicini počinje ulazak pacijenta u zdravstveni sistem. Porodični ljekar prati pacijenta tokom cijelog njegovog života života sagledavajući sveobuhvatno sve aspekte brige za njegovo zdravlje bez obzira na spol, dob i vrstu medicinskog problema kako pacijenta, tako i njegove porodice i zajednice u cjelini. Drugim riječima u Porodičnoj medicini sve počinje ali i tu se svako pacijentovo liječenje, dijagnostično ispitivanje ili savjetovanje završava i objedinjuje.

USLUGE PORODIČNE MEDICINE U POLIKLINICI ALABAJČI

Prim. doc. dr. sc. Samira Herenda će kao specijalista porodične medicine obavljati konsultativno specijalističke preglede iz oblasti porodične medicine. To obuhvata preglede i liječenje pacijenata, naručivanje laboratorijski nalaza i tumačenje rezultata analiza radi utvrđivanja vrste bolesti, pružanje zdravstvene njege pacijentima putem prepisivanja lijekova i primjenu različitih farmakoloških i nefarmakoloških tretmana, potom praćenje efekata tretmana kod pacijenata kao i davanje savjeta pojedincima i svim članovima porodice o fizičkom i psihičkom zdravlju, ishrani, fizičkoj aktivnosti, pušenju i drugim važnim faktorima rizika po zdravlje pojedinca, porodice i zajednice. Promocija zdravlja, prevencija bolesti ili komplikacija već postojećih bolesti će biti zastupljeni tokom redovnih specijalističkih pregleda. Za svakog pacijenta će se voditi evidencija sa podacima o istoriji bolesti, nalazu na fizikalnom pregledu, laboratorijskim analizama kao i drugim dijagnostičkim ili konsultativnim pregledima.

Poliklinika

Stomatologija

Messenger

Share This