fbpx

ZZJZ FBiH: Preporuke za rad stomatoloških ordinacija u kontekstu SARS CoV-2

Dragi pacijenti,

prilikom ulaska u ordinaciju, zbog preventivnih mjera nad zarazom COVID-19, molimo Vas da se bez suvišnih dodirivanja površina ordinacije uputite u toalet i operete ruke sapunom u trajanju od 60 sekundi te se nakon toga vratite u čekaonicu gdje ruke dezinficirate bez kontakta antiseptikom iz dispenzera, ili će vam neko od osoblja ordinacije naprskati dezinficijens kojeg utrljajte u ruke 20 sekundi. Unaprijed hvala.

Ponovo prikupiti anamnezu koja mora sadržavati upitnik pitanja s početka protokola.

Izmjeriti temperaturu bezkontaktnim senzorom! Ukoliko tjelesna temperatura pacijenta iznosi više od 37.3 stepena ODGODITI TERMIN pacijentu i uputiti u epidemiološku službu i odgovarajuću bolnicu.

PONAŠANJE PACIJENTA U ČEKAONICI

Iz čekaonice maknuti suvišne predmete stolice, časopise, igre, letke itd.

OBAVEZNO IZBJEĆI PREKLAPANJE TERMINA PACIJENATA! Ukoliko se desi da u ordinaciju dođe nenajavljen pacijent, zamoliti ga da sačeka van ordinacije.

Razmaknuti stolice u čekaonici na udaljenost minimalno 1 metar, ili preko staviti traku što upozorova pacijenta na međusobni razmak.

Ukoliko je pacijent došao u pratnji, zamoliti pratnju da napusti ordinaciju do završetka termina

pacijenta.

Redovno dezinficirati površine i predmete s kojima je pacijent bio u kontaktu u čekaonici (ručke,

utičnice, kvake, vješalice na koje je pacijent ostavio svoje stvari, POS uređaji) sa dezinficijensima

koji sadže minimalno 70%-tni alkoholom ili 0.1% hipokloritom.

INDIVIDUALNA ZAŠTITA STOMATOLOGA I OSOBLJA

1. Nošenje hirurških maski s filterom FFP2 ili FFP3 maskama (preporučene od strane WHO kod epidemija i kod zaraženih osoba). Upotreba hirurške maske dokumentirano smanjuje rizik od nastanka infekcije.

2. Maske ne skidati tokom rada i boravka u stomatološkoj ordinaciji (nedovoljno poznat podatak o vremenu zadržavanja virusa u aerosolu). Oprez kod manipulacije s maskom prilikom njezinog stavljanja i skidanja radi kontaminacije. Pratiti uputstva proizvođača.

3. Nositi zaštitnu odjeću. Kute (halje) trebaju biti dugih rukava, a preporučljivo je koristiti i jednokratne kute (halje). Kute (halje) je moguće koristiti više puta jednostavnim pranjem na 60-90°C.

4. Brada smanjuje ili potpuno kompromitira upotrebu maski.

5. Poseban oprez potreban za zaštitu očiju. Oči trebaju biti pokrivene ili zaštitnim naočalama koje imaju bočno zatvaranje ili zaštitnim vizirom.

6. Naočale i viziri trebaju nakon upotrebe biti dezinficirani sredstvima koja sadržavaju 70% alkohol.

7. Vodonepropusne jednokratne kute (halje) ili zaštitna odijela skafanderi jednokratni su obavezni u radu sa zaraženim pacijentom.

8. Obavezna je zaštita kose hirurškom kapom ili jednokratnom hirurškom kapom.

9. Sva radna odjeća nakon tretmana smatra se kontaminiranom te ju je potrebno s OPREZOM

skinuti i baciti u specijalni otpad.

10. Nakon skidanja maske i zaštitne odjeće obavezno oprati i dezinficirati ruke antiseptikom. Izbjegavati dodirivanje rukama lica, očiju, nosa i usta tokom rada.

TOK RADA SA PACIJENTIMA

1. Prije rada na pacijentu oprati ruke dezinficijensom prije stavljanja rukavica i nakon skidanja

rukavica te ih dodatno dezinficirati antiseptikom.

2. Zaštititi lice vizirom, nositi zaštitne maske po mogućnosti s filterom, FFP2 ili FFP3 jer dokazano bolje prianjaju uz lice i korijen nosa.

3. Unaprijed pripremiti na radnoj površini sve što će biti potrebno za vrijeme stomatološkog

tretmana kako bi se izbjegli suvišni kontakti s preostalim površinama unutar ordinacije.

Preporučljivo je koristiti jednokratne komprese.

4. Prije početka tretmana pacijentu dati da promućka u ustima nerazrijeđeni antiseptik na bazi:

• 1% vodikov peroksid

• 1% povidon jodid

Otopine na bazi klorheksidina opisane su kao metoda bez učinka.

5. Preporučljivo koristiti mikromotor umjesto turbine kako bi se smanjio aerosol.

6. Preporučljivo korištenje tehnike rada “4 ruke” (uz asistiranje stomatološke sestre tokom

rada) i dvostruke aspiracije (SISALJKA + SAUGER) zbog smanjenja aerosola.

7. Korištenje koferdama i sisaljke (saugera) većeg volumena prilikom rada pokazalo se kao

preventivna mjera koja znatno smanjuje rizik zaraze stomatologa, te je preporučljiv.

8. Smanjiti upotrebu “pustera” na najmanju moguću mjeru kako bi se izbjeglo raspršivanje

čestica iz usta pacijenta i aerosol.

9. Ukoliko se pacijentu uzimaju otisci, te otiske nakon vađenja iz usta odmah dezinficirati i

staviti u jednokratnu kesicu i odložiti na posebno mjesto.

10. Izbjeći Intraoralno rendgensko snimanje koje može potaknuti izlučivanje pljuvačke i kašalj

– ekstraoralnosnimanje, ortopantomograma i CBCT su alternative tokom pandemije

COVID-19.

11. Kod hitnih stanja kao što su frakture zuba, luksacije ili avulzije:

• Ukoliko je potrebno uraditi ekstrkaciju zuba, poželjno je koristiti resorbirajuće konce

• Kod pacijenata s kontuzijom mekog tkiva i lica potrebno je obaviti čišćenje rane i šivanje

• Preporučuje se lagano ispiranje rane i korištenje sisaljke/saugera,kako bismo smanjili

prskanje i raspršivanje aerosola

• Sve raditi isključivo sa zaštitnom opremom

12. Helio lampe i ostale uređaje koji se koriste više puta u toku dana na različitim pacijentima

poželjno je umotavati u jednokratne folije koje se nakon upotrebe bacaju, i prije korištenja na drugom pacijentu potrebno ih je dezinficirati 70% rastvorom alkohola i ponovo umotati u foliju.

DEZINFEKCIJA ORDINACIJE PRIJE DOLASKA NOVOG PACIJENTA

Nakon završenog zahvata, obavezno skinuti kontaminiranu uniformu i odložiti u poseban otpad.

Kompletno radno mjesto, stomatološku stolicu, terapeutsku stolicu, radne ormariće, heliolampe i ostale korištene uređaje potrebno je dezinficirati sa dezinficijensima na bazi 70% alkohola.

Prostoriju je potrebno prozračiti prije dolaska novog pacijenta i poželjno je koristiti UV lampu,

ali bez prisustva osoblja u toj prostoriji.

Također obratiti pažnju na sve površine (šteke, vješalice, POS uređaji) sa kojima je pacijent mogao

doći u kontakt te ih dezinficirati sa 70% alkoholom, prije dolaska novog pacijenta. Također je preporučljivo da se ostale površine sa kojima dolazi u kontakt osoblje ordinacije kao tastature, miš itd., također u toku dana prebrišu tj dezinficiraju. Preporučuje se pod ordinacije prebrisati

2 puta u toku dana.

*u suradnji sa Stomatološkom komorom Federacije Bosne i Hercegovine

Poliklinika

Stomatologija

Messenger

Share This